69Ош шаарында демилгелүү топтордун активисттери менен маанилүү жолугушуулар өттү.
Буга чейин Швейцариянын Аракет долбоорунун алкагында коомчулуктун жашоочулары туш болгон бир катар көйгөйлөрдү аныктаган изилдөө жүргүзүлгөн. Активисттер менен жолугушууларда социалдык мобилизациялоо механизмдери, эдвокаси демилгелери жана чакан гранттарды пайдалануу аркылуу чечилүүчү артыкчылыктуу көйгөйлөр тандалды.
Чакан гранттар Швейцариянын Аракет долбоорунун алкагында каржылык колдоо катары эле эмес, жергиликтүү бийликке социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө стимул катары да берилет. Алар каражат бөлүүгө жана жамааттардагы жашоо шарттарын жакшыртууга түрткү берет.
Чакан гранттарды берүү механизми бир нече этаптарга бөлүнөт:
1. Сунушталган көйгөйлөрдүн аныктамасы.
2. Ар бир конуш жамааттын деңгээлинде артыкчылыктуу маселелерди жана көйгөйлөрдү аныктоо.
3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун (ЖӨБ) тиешелүү органдары менен артыкчылыктуу маселелерди талкуулоо жана чечүү үчүн негизги көйгөйдү/аймакты тандоо.
4. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына долбоордук сунушту иштеп чыгууга көмөк көрсөтүү.
5. Чакан гранттарды ишке ашыруу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен келишим түзүү
6. Чакан гранттардын эсебинен каржылануучу долбоорлордун мониторингин камсыз кылуу.
Маселелерди натыйжалуураак чечүү үчүн төрт негизги жамаатта: Манас-Ата, Алай 1, Алай 2 жана Эдельвейсте комиссиялар түзүлдү. Бул комиссиялардын ар биринин курамына демилгелүү топтордун активисттери, Муниципалдык аймактык башкармалыктан жана Ош шаарынын мэриясынын өкүлдөрү кирет.
Активисттердин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана шаардык мекемелердин бул биргелешкен иш-аракети бул жамааттардын ар биринин алдында турган милдеттерди, анын ичинде чакан гранттык стимулдарды колдонууну натыйжалуураак чечет. Комиссиялар ар бир жердин муктаждыктарын жана артыкчылыктарын эске алуу менен маселени ийгиликтүү чечүү үчүн конкреттүү иш-чаралардын пландарын түзүүнүн үстүндө иштешет.
Иш-чара “Аракет — Кыргызстандын жаңы конуштарында жашаган жарандардын жашоо шартын жакшыртуу” швейцариялык долбоорунун алкагында БУА “ Адам укуктары боюнча Эдвокаси борбору ” тарабынан уюштурулду.