Талаптар: • Жогорку юридикалык билими, • Юридикалык эксперт боюнча тажрыйбасы, • Адвокаттык лицензиясы болуугу тийиш,

Талаптар:

• Жогорку юридикалык билими,

• Юридикалык эксперт боюнча тажрыйбасы,

• Адвокаттык лицензиясы болуугу тийиш,

• Адвокаттар менен жана алардын ишин көзөмөлдөө багытында иш тажрыйбасы.

«Эдвокаси борбору» ОБСЕнин жергиликтүү өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен «Мүмкүнчүлүктөрдү кеӊейтүү аркылуу мыйзам үстөмдүгүн камсыздоо» долбоорун ишке ашырып келет. Анын алкагында долбоорго тура келген кылмыш иштери боюнча борбор жарандарды акысыз адвокат камсыздап келет.

 

Эксперттин милдеттери –уюм элге көрсөтүп жаткан юридикалык кызматтын сапатын аныктоо.

 

Резюме жана документтеринин көчүрмөлөрүн Ош шаары, Ленин көч, 273, эл.почта  advocacy.kg@gmail.com. Дарегине алып келсе белеет. Байланыш үчүн тел: (03222) 20130.