C Днем Независимости Кыргызской Республики!

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья.

Примите искренние поздравления с Днем Независимости Кыргызской Республики!

Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит нашу многонациональную Родину, видит ее современным и процветающим государством, хорошо понимает, что успех страны зависит и от его личных усилий.

День независимости по праву считается символом свободы, веры в светлое будущее нашего государства, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости.

Желаем всем нам самого радужного будущего, стабильного настоящего и блестящих перспектив!

С наилучшими пожеланиями,

команда АНПО «Эдвокаси центр по правам человека»

——————————————————————-

Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнү менен!

Урматтуу кесиптештер, өнөктөштөр, достор.

Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн чыккан куттуктоолорубузду кабыл алыңыз!

Бул майрам көп улуттуу Мекенибизди чын жүрөктөн сүйгөн, аны заманбап жана гүлдөгөн мамлекет катары көргөн, өлкөнүн ийгилиги анын жеке аракетинен да көз каранды экенин жакшы түшүнгөндөрдүн баарын бириктирет.

Эгемендүүлүк күнү эркиндиктин, мамлекетибиздин жаркын келечегине ишенимдин, жарандык тынчтыктын жана мыйзамдын жана адилеттүүлүктүн негизинде бардык элдин жакшы макулдугунун символу катары эсептелинет.

Баарыбызга жаркын келечек, туруктуу азыркы учур жана жаркын келечек каалайбыз!

Эң мыкты каалоолор менен,

«Эдвокаси Адам Укуктары Борбору» АНПОнун командасы

——————————

Happy Independence Day of the Kyrgyz Republic!

Dear colleagues, partners, friends.

Please accept our sincere congratulations on the Independence Day of the Kyrgyz Republic!

This holiday unites everyone who sincerely loves our multinational Motherland, sees it as a modern and prosperous state, understands well that the success of the country also depends on his personal efforts.

Independence Day is rightfully considered a symbol of freedom, faith in the bright future of our state, civil peace and the good consent of all people on the basis of law and justice.

We wish all of us the brightest future, stable present and brilliant prospects!

Best wishes,

team of ANGO «Human Rights Advocacy Center»