Документтин толук бөлүгү тиркемеде «КМШ өлкөлөрүндө адвокаттарга карата өндүрүштүк жазалар: Эл аралык укук жана стандарттар.

Документтин толук бөлүгү тиркемеде

«КМШ өлкөлөрүндө адвокаттарга карата өндүрүштүк жазалар: Эл аралык укук жана стандарттар. Документте юристтерге байланыштуу укуктук стандарттар камтылган.